Nghị định mới quy định về đơn vị đo lường chính thức
23:38' 18/8/2007
Ngày 15-8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2007/NĐ-CP quy định về đơn vị đo lường chính thức. Nghị định chỉ rõ, đơn vị đo lường chính thức bắt buộc sử dụng trong: Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành, trừ trường hợp áp dụng Điều ước quốc tế; trên phương tiện đo sử dụng trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và các hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước; ghi nhãn hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng thuộc diện phải kiểm tra theo quy định của Pháp lệnh đo lường hoặc trong sản xuất kinh doanh, nhập khẩu theo phương tiện đo thuộc diện phải kiểm định theo quy định của Pháp lệnh Đo lường.

Khi chuyển đổi đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị đo lường chính thức phải đảm bảo việc chuyển đổi không làm thay đổi về giá trị đại lượng đo.

Khi trình bày giá trị đại lượng đo, số chỉ và đơn vị đo lường chính thức phải trình bày trước, số chỉ và đơn vị đo lường thông dụng khác phải trình bày sau và để trong ngoặc đơn.

Các sản phẩm, phương tiện đo, ghi, khắc theo đơn vị đo lường thông dụng khác đã tồn tại trước thời điểm hiệu lực Nghị định này thì được tiếp tục sử dụng trong một số trường hợp cụ thể.

Trường hợp Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về đơn vị đo lường khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Website Chính phủ
Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất