Pháp luật lao động cần quy định cho thống nhất
12:16' 17/7/2006
Trong nền kinh tế nhiều thành phần, pháp luật lao động chiếm một vị trí rất quan trọng trong hệ thống pháp luật ở nước ta. Tuy nhiên, hiện nay giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này vẫn còn một số điểm chưa thống nhất, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động; đồng thời gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật. Xin được nêu bốn vấn đề cụ thể.

Thứ nhất, về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Tại Điều 86 Bộ luật lao động quy định: “Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt cũng không được quá sáu tháng”. Song, tại Điều 1 của Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất lại quy định: “Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba tháng kể từ ngày xảy ra hoặc phát hiện vi phạm, trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là sáu tháng”. Như vậy, cùng quy định về thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động nhưng giữa Bộ luật lao động và Nghị định lại có sự khác nhau, nói chính xác hơn, thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Nghị định 33/2003/NĐ-CP vô hình trung lúc nào người sử dụng lao động cũng có thể xử lý kỷ luật người lao động, bởi vì, thời hiệu xử lý bắt đầu tính khi người sử dụng lao động phát hiện ra vi phạm.

Do đó, Chính phủ nên sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP theo hướng, bỏ cụm từ “hoặc phát hiện vi phạm” cho phù hợp với quy định của Bộ luật lao động, đồng thời, nhằm bảo đảm nguyên tắc bảo vệ người lao động của ngành Luật lao động Việt Nam.

Thứ hai, về căn cứ xác định người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ thì trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là:

(1) Chấm dứt không đúng lý do quy định tại khoản 1, Điều 37 của Bộ luật lao động; hoặc

(2) Không báo trước quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Bộ luật lao động.

Tuy nhiên, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động- thương binh và xã hội lại quy định, trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là:

(1) Vi phạm về lý do chấm dứt (chấm dứt không đúng lý do) quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động; hoặc

(2) Vi phạm thời hạn báo trước quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động.

Như vậy có thể thấy, vấn đề này được quy định không thống nhất giữa hai văn bản, sự khác biệt thể hiện rõ nét giữa hai cụm từ “không báo trước” trong Nghị định và “vi phạm thời hạn báo trước” trong Thông tư. Bởi vì, “vi phạm thời hạn báo trước” có thể hiểu là không báo trước hoặc có báo trước nhưng không đủ số ngày theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động. Vì vậy, Bộ Lao động - thương binh và xã hội cần sớm sửa đổi cụm từ: vi phạm thời hạn báo trước thành không báo trước để đảm bảo tính hợp pháp tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ ba, hiện nay pháp luật lao động nước ta chỉ mới quy định những căn cứ xác định người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, mà chưa quy định những căn cứ xác định người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, dẫn đến còn có những cách hiểu khác nhau về vấn đề này. Do đó, Chính phủ cần sớm ban hành quy định về những căn cứ xác định người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, đảm bảo việc áp dụng pháp luật được thống nhất.

Thứ tư, cần quy định các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động vào một điều luật. Bởi hiện nay, vấn đề này được quy định rải rác ở ba điều trong Bộ luật lao động (Điều 17, Điều 38 và Điều 85). Đây là cách quy định mang tính phân tán, không tập trung, gây khó khăn khi tìm hiểu pháp luật lao động, nhất là với người lao động và người sử dụng lao động.

Nguồn: TC Nghiên cứu lập pháp

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Các tin tiếp
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất