Chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc
16:8' 5/7/2007
Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc không chỉ dừng lại ở cuộc đấu tranh chống nạn ăn cắp hay gian lận đĩa mềm, mà còn mở rộng tới những lĩnh vực khác như quyền sở hữu các chương trình giải trí, quyền dịch sách và quyền sở hữu thông tin trên Internet.

Thực tế bức xúc đã thúc đẩy cuộc đấu tranh này cần phải mở rộng quy mô hơn nữa. Với sự thúc đẩy toàn cầu hoá về kinh tế, việc thiết lập, sở hữu và sử dụng những nguồn lực về trí tuệ tạo nên những yếu tố chủ yếu để một quốc gia có thể cải thiện lợi thế cạnh tranh và sức mạnh của mình trên toàn cầu. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vừa đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của sự mở cửa, cải thiện điều kiện đầu tư và gìn giữ hình ảnh quốc gia, lại vừa đáp ứng nhu cầu tiến lên của quốc gia và sự phát triển kinh tế.

Để trừng phạt những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo trật tự kinh tế trên thị trường, Trung Quốc đã đưa ra hướng dẫn liên quan đến những vấn đề áp dụng luật sau những vụ vi phạm hình sự quyền sở hữu trí tuệ hồi cuối năm 2004. Trong năm 2005, Chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành một cách sâu rộng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng cách tăng mức hình phạt về hanh chính, hình sự và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống những vi phạm trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tụê trên Internet, Trung Quốc đã thành lập một nhóm quan chức phụ trách về việc này, Dự luật về những vi phạm lĩnh vực đấu tranh chống việc sao chép lậu đĩa CD và DVD, chính quyền Trung Quốc cũng dự tính năm nay sẽ làm rất quyết liệt.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất