Nông nghiệp, nông thôn VN trước “sân chơi” WTO
0:57' 12/1/2008
Sau một năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nước ta vẫn là một nước nông nghiệp với 72% dân số là nông dân và đã đối mặt với những cơ hội và thách thức lớn.


Vào WTO thị trường xuất khẩu nông sản được mở rộng. Có 5 mặt hàng xuất khẩu lọt vào Câu lạc bộ 1 tỷ USD. Đó là gạo, thủy sản, cà phê, cao su và đồ gỗ. Kim ngạch xuất khẩu 5 mặt hàng này chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đó là cơ hội lớn. Tuy nhiên, thách thức cũng hết sức gay gắt. Đó là sức cạnh tranh kém của các sản phẩm nông nghiệp của ta vì năng suất, chất lượng đều thấp. Đời sống của người dân ở nông thôn chưa được cải thiện do tác động của giá cả tăng quá cao (giá cả, lạm phát tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp). Hệ quả là đời sống của đông đảo nông dân vẫn còn nghèo.

Từ đó vấn đề đặt ra là phải tập trung đầu tư công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên 5 vấn đề: đầu tư hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; phát triển đồng bộ giáo dục-y tế-văn hóa-xã hội ở nông thôn. Thực hiện 5 vấn đề trên nhằm đạt cho được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Làm được điều này cũng có nghĩa là hạn chế được tình trạng lao động nông thôn đổ xô vào thành thị tìm việc làm, gây nên tình trạng quá tải về tất cả các mặt ở đô thị hiện nay

Tại cuộc hội thảo “Nông dân VN trong quá trình hội nhập” do Bộ NN-PTNT tổ chức mới đây các nhà kinh tế, xã hội học “mổ xẻ” cho thấy: Lao động nhàn rỗi ở nông thôn dư thừa quá nhiều nên việc họ tràn vào đô thị tìm việc làm là tất yếu. Thay vì tìm cách ngăn cản làn sóng di cư này, nhà nước nên có chính sách khuyến khích và cùng nông dân đô thị hóa nông thôn. Sớm quy hoạch, xây dựng các thị tứ, thị xã, khu công nghiệp ở nông thôn. Làm được điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng di dân vào đô thị.

Làm sao chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp đạt tỷ lệ 30% làm nông nghiệp, 30% làm công nghiệp, 40% làm dịch vụ. Vấn đề cốt lõi để thực hiện được tỷ lệ này, ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phải khẩn trương và quyết liệt đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ văn hóa nông dân, nhất là lớp nông dân trẻ.

Tìm mọi cách để nông nghiệp, nông thôn VN tiếp tục phát triển trước sân chơi toàn cầu là một thách thức lớn.

Theo SGGP

Các tin tiếp
Các tin trước