Sau khi WTO ra đời thì GATT có còn tồn tại hay không?
21:1' 12/1/2007
Hỏi: Sau khi WTO ra đời thì GATT có còn tồn tại hay không?

Trả lời:

GATT v
n tn ti, vi tư cách là mt trong các văn bn pháp lý ca WTO. Nhưng GATT không phi là văn bn pháp lý duy nht, bên cnh đó còn xut hin nhiu văn bn khác như Hip định chung vThương mi Dch v, Hip định Nông nghip, Hip định vquyn shu trí tuliên quan đến thương mi, v.v.....

GATT ca thi kWTO cũng có khác vi GATT thuban đầu. Để phân bit, người ta gi GATT ban đầu là GATT 1947, còn GATT ca thi kWTO là GATT 1994 (theo thi gian thông qua văn bn này).

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
WTO là gì?    (12/1/2007)
Doha là gì?    (12/1/2007)
Bị vong lục là gì ?    (12/1/2007)
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất