Những hình thức cạnh tranh thế nào được coi là không lành mạnh?
21:44' 12/1/2007


Trả lời:

T
u trung, người ta phân loi các hành động cnh tranh không lành mnh thành 4 nhóm như sau:

- Cartel: Các doanh nghip sn xut mt loi sn phm ging nhau cùng thothun nhng bin pháp chung nhm giành và phân chia thtrường, ví dnhư cùng ty chay sn phm ca doanh nghip khác, ghìm giá, hn chế sn lượng. Cartel có thhình thành gia các doanh nghip trong mt nước vi nhau hoc gia doanh nghip nhiu nước.

- Cartel ngành dc: Các doanh nghip trong nước liên quan đến các công đon sn xut mt sn phm cùng thothun liên kết nhm ngăn cn doanh nghip nước ngoài thâm nhp quá trình sn xut đó.

-
Lm dng vthế độc quyn để nâng giá, hthp cht lượng, bt cht người mua hoc người bán.

-
Sáp nhp nhm tiến ti độc quyn, thtiêu cnh tranh.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất