Các hiệp định môi trường đa phương là gì, và chúng có tác động thế nào đến thương mại?
21:48' 12/1/2007


Trả lời:

T
ương tnhư trong lĩnh vc thương mi, trong lĩnh vc môi trường cũng có nhiu văn kin pháp lý ký kết gia các quc gia, được gi chung là các hip định môi trường đa phương (MEA). Để đảm bo hiu lc thc thi, mt sMEA đưa ra chế tài bng cách cho mt nước thành viên hn chế nhp khu tmt nước thành viên khác vi phm quy định ca hip định y.

Nhìn chung, các MEA có thchia thành 3 nhóm:

- Bo vcác tài nguyên toàn cu: thuc nhóm này có Công ước Vienna vBo vtng Ozone, Hip định vThay đổi Khí hu;

- Kim soát các cht độc hi: Công ước Basel vKim soát vic Vn chuyn Cht độc hi qua Biên gii;

- Bo vcác loài động - thc vt quý hiếm: Công ước vBuôn bán Quc tế các loài Động Thc vt Hoang dã có nguy cơ tuyt chng, Công ước Quc tế vQun lý Cá voi.

Tquan đim bo vmôi trường, các chế tài bng cách hn chế thương mi là mt điu bình thường đối vi các nước tham gia MEA. Nhưng vn đề đặt ra là có nhng nước thành viên WTO không tham gia các MEA. Như vy, nếu nước đó có vi phm nhng ni dung quy định ca MEA thì cũng không thdùng chế tài ca MEA để trng pht nước đó được. Để buc nhng nước chưa tham gia phi tham gia MEA, mt sMEA yêu cu nhng nước thành viên MEA phi chm dt buôn bán loi cht gây độc hi vi nước chưa phi là thành viên MEA. Vic này có thphù hp vi Điu XX ca GATT vngoi lchung (cho phép hn chế thương mi đối vi nhng sn phm gây nguy hi ti an ninh, đạo đức xã hi, môi trường, …) nhưng li không tuân theo nguyên tc không phân bit đối x.

Chính vì vy, MEA vn còn là mt vn đề gây tranh cãi.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất