Yêu cầu về bao bì có phải là một vấn đề liên quan đến môi trường không?
21:54' 12/1/2007


Trả lời:

Bao bì
được hiu như là nhng vt liu đi kèm vi hàng hoá nhm cha đựng, bo qun hàng hoá bên trong.

Yêu cu vbao bì là mt vn đề liên quan đến môi trường vì cùng vi sgia tăng hàng hoá vslượng và chng loi thì nhu cu bao bì cũng tăng lên đáng k, mà sau khi hàng hoá đến tay người tiêu dùng thì bao bì đều bxé b, vt đi, to thành mt lượng ln rác thi. Người ta đã tính rng trung bình 25-30% rác thi ca mt gia đình châu Âu là các loi bao bì. Nếu bao bì làm bng loi vt liu khó phân huthì slàm môi trường bô nhim, chưa kể đến slãng phí khi bao bì chdùng được mt ln.

Do
đó, mt snước yêu cu các nhà sn xut phi dùng loi bao bì có thtái sdng nhiu ln, hoc có thtái chế được, hoc có thphân huddàng thành nhng cht không độc hi. Yêu cu này slàm tăng chi phí bao bì và qua đó, tt nhiên, slàm tăng giá thành ca hàng hoá.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất