Các vấn đề mới trong WTO là những vấn đề gì?
22:6' 12/1/2007


Trả lời:

Khi nói đến các vn đề mi trong WTO, người ta thường đề cp đến nhng vn đề sau:

􀂊 Môi trường

􀂊 Lao động

􀂊 Chính sách cnh tranh

􀂊 Đầu tư

􀂊 Mua sm chính ph

􀂊 Thương mi đin t

Nhiu vn đề trong snày không mi. Chúng đã được tho lun ngay ttrước hoc trong Vòng đàm phán Uruguay. Nhưng mt snước phát trin không thomãn vi kết quả đạt được nên htiếp tc đưa ra nhiu đề xut mi vnhng vn đề này. Hmun đưa các vn đề mi này vào chương trình ca vòng đàm phán thương mi tiếp theo Vòng Uruguay để có ththchế hoá thành nhng hip định ca WTO và buc tt ccác nước thành viên khác phi cùng thc hin.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất